• Hrvatski
0

Košarica

Nema proizvoda u Vašoj košarici.

Dostava robe

za područje Makarske rivijere

Općenito

Tvrtka Completes d.o.o. izdavač je internet stranice completes.hr (u daljnjem tekstu "mi", "Completes d.o.o." ili "completes"). Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni completes.hr pruža Completes d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj. Domena completes.hr u vlasništvu je Completes d.o.o.. Pridružene tvrtke, Completes d.o.o. i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene completes.hr u ovim uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.completes.hr od strane korisnika.

 

Suglasnost korištenja

Korištenje internetskih stranica www.completes.hr od strane korisnika uvjetovano je pravilima i uvjetima koji su navedeni u uvjetima korištenja. Korisnici koji se koriste internet stranicama www.completes.hr, svojim korištenjem istih potvrđuju da su u suglasnosti s navedenim uvjetima i pravilima i da će korištenje navedenih internetskih stranica s njihove strane biti u skladu s uvjetima korištenja i pravilima koji su u njima sadržana. Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica www.completes.hr isključivo na njegovu odgovornost. Completes d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Completes d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Completes d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj www.completes.hr.

 

Odgovornost

Ni Completes d.o.o. ni njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj neće biti odgovorni za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama. Completes d.o.o. ne snosi odgovornost za netočnost prikaza sadržaja krajnjem korisniku. Niti će biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze neće se smatrati odgovornom niti jedna od navedenih stana. Completes d.o.o. nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. Completes d.o.o. u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, Completes d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja ocijenjenog neprikladnim. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Completes d.o.o.-a. Svaki korisnik ima osobno pravo korištenja stranica www.completes.hr, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke osobe. Na mjestima gdje postoje zaporke, svaki je korisnik osobno odgovoran za zaštitu njihove povjerljivosti. Isto tako, korisnik je upoznat i suglasan sa činjenicom da pri korištenju Interneta može doći do prekida usluga. Događaji izazvani takvim prekidom su izvan kontrole od strane Completes d.o.o.-a zbog čega ista ne može biti odgovorna za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tijekom pružanja usluga od strane Completes d.o.o.-a. Pristup internet stranici www.completes.hr ponekad može biti isključen, privremeno nedostupan ili u prekidu iz razloga za koje nije odgovorna Completes d.o.o., čega je korisnik svjestan i slaže se s istim.

 

Informacije

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija može biti promijenjen ili ukinut od strane Completes d.o.o.-a. Completes d.o.o. jednako tako može može se odlučiti za potpun prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku Completes d.o.o. ima i zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Navedeno pravo Completes d.o.o. može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

 

Promjene uvjeta

Bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka Completes d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima savjetujemo da ponekad iznova pročitaju informacije sadržane u uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, s ciljem da budu informirani o eventualnim promjenama jer predviđene izmjene mogu uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.completes.hr na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

 

Oprema

Za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje www.completes.hr te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Completes d.o.o.-a.

 

Komunikacija i korištenje

Ove internetske stranice smatraju se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim uvjetima korištenja. Od korisnika se zahtijeva i očekuje korištenje internetskih stranica www.completes.hr u skladu sa općim moralnim i etičkim načelima te propisima Republike Hrvatske. Bilo kakvi materijali koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili ugrožavajući, materijal koji ugrožava ili narušava privatnost, opscen je, vulgaran ili na bilo koji drugi način drugi način u komunikaciji nepoželjan, materijal koji krši bilo koji propis ili potiče na protupravne aktivnosti, ili koji bez prethodnog, izričitog, pismenog odobrenja Completes d.o.o.-a, sadrži ponudu bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrži oglašavanje korisnici ne smiju prenositi putem stranica www.completes.hr. Strogo je zabranjeno ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korištenju ovim internetskim stranicama prema ocjeni Completes d.o.o.-a. Ove internetske stranice ne smiju se koristiti od strane korisnika za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Posebno je zabranjeno pozivanje korisnika ovih internetskih stranica da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju Completes d.o.o.-u.

 

Sadržaji

Kompletan materijal na internetskim stranicama www.completes.hr privatno je vlasništvo Completes d.o.o.-a ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Completes d.o.o.-a. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na www.completes.hr nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na www.completes.hr, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Completes d.o.o.. Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj www.completes.hr, u cjelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos, ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako Completes d.o.o. nije izričito pismeno odobrila. Korisnik može sa internetske stranice www.completes.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

 

Autorska prava

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Completes d.o.o. nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.completes.hr, korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao Completes d.o.o.-u neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu. Time Completes d.o.o. od korisnika stječe pravo kopirati, mijenjati, distribuirati i objaviti sav materijal koji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama. Completes d.o.o. nema obavezu, ali ima pravo nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Completes d.o.o.-a. Pravo nadzora uključuje sve oblike komunikacije koji su sadržani kao dio ovih internetskih stranica. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Completes d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji ocijeni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je upitan iz drugog razloga.

 

Komunikacija

Korisnik se slaže su sve diskusije, ocjene, komentari i drugi načini međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – komunikacija ili komunikacije) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Completes d.o.o.-a imaju pravo nadzora nad komunikacijom korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja. Iz tog razloga Completes d.o.o. ne kontrolira ili autorizira sadržaj koji se može naći u komunikacijama te u skladu s tim negira postojanje odgovornosti u svezi komunikacija i bilo kakve radnje kao posljedice sudjelovanja korisnika u nekoj od komunikacija. Komunikacija koju korisnik objavi na Completes d.o.o. sustavu ne smatra se povjerljivom. Korisnik daje Completes d.o.o.-u pravo korištenja komentara, poruka ili informacija objavljivanjem istih. Nakon objave od strane korisnika mogu biti korištene u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu od strane Completes d.o.o.-a. Korisnik je putem ovih internetskih stranica ili objavom na ovim internetskim stranicama Completes d.o.o.-u dao besplatnu, pravnovaljanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, objavljivanje, prilagođavanje, reprodukciju, mijenjanje, prevođenje, provođenje, distribuciju, i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje poznate ili kasnije razvijene tehnologije. Objavom na ili putem ovih internet stranica korisnik je Completes d.o.o.-u dao i besplatnu, pravnovaljanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu na dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Completes d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. Sukladno članku 8 Zakona o zaštiti potrošača pisane prigovore možete poslati na adresu tvrtke: Completes d.o.o. Dubrovačka ul. 79, 21300 Makarska.

 

Raskidanje odnosa

S bilo kojim svojim korisnikom Completes d.o.o. može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku. Completes d.o.o. zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Completes d.o.o. smatra neprihvatljivim. Completes d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

 

Reklamacije

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate. Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije putem telefona, e-maila ili kontakt obrasca na našim internet stranicama.

Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.

Reklamacije se razmatraju u roku najkasnije 14 dana od datuma povrata u prodavaonicu pošiljke sa reklamiranim proizvodom. U slučaju obrazložene reklamacije, oštećeni proizvod će biti popravljen ili zamijenjen drugim, potpuno ispravnim ukoliko istog ima na skladištu, zamijenjen drugim proizvodom iz asortimana ukoliko to kupac traži ili će Completes d.o.o. vratiti kupcu protuvrijednost cijene proizvoda. Troškove vezane sa povratom reklamirane robe snosi Completes d.o.o.

Opravdana reklamacija podrazumijeva: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima vidljive greške ili oštećenja ili isporuka robe koja nije u funkciji.

Completes d.o.o. neće uvažiti reklamacije koje su nastale zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe.

U slučaju neopravdane reklamacije, Completes d.o.o. će vratiti proizvod kupcu uz naznaku zbog čega reklamacija nije uvažena.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

 

Povrat robe

Suglasno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može odustati od robe kupljene u našoj prodavaonici bez obrazloženja, a može to učiniti u roku 14 dana od datuma primitka pošiljke. Ovo je moguće jedino u slučaju da proizvod nije bio korišten niti nije na bilo koji način oštećen. Roba se mora vratiti zajedno sa računom koji je stigao sa pošiljkom.

 

Jednostrani raskid ugovora

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora:

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom putem priloženog obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti OVDJE ispuniti i poslati. Popunjeni obrazac potrebno je poslati poštom na našu adresu navedenu u samom obrascu. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

 

2. Povrat uplaćenog iznosa:

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

3. Povrat robe:

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 

4. Troškovi povrata robe:

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

 

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe:

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Completes d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno propisima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

 

Distribucija sadržaja

Completes d.o.o. nije izdavač nego samo distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Prema tome, sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaji postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Completes d.o.o.-a. Za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu ne daju garanciju ni Completes d.o.o., niti bilo koji treći pružatelj informacija.

 

Osobni stavovi

Sadržaj dostupan na www.completes.hr u mnogim slučajevima predstavlja ocjene i mišljenja odgovarajućeg krajnjeg korisnika, pružatelja informacija, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s Completes d.o.o.-om. Sukladno tome, Completes d.o.o. ne autorizira te informacije te time ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Completes d.o.o. internetskim stranicama. Ni u kojem slučaju Completes d.o.o. se neće smatrati odgovornim za eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posljedica korisnikova pouzdavanja u informacije dobivene putem Completes d.o.o. sustava. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo kojeg stava, savjeta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja dostupnog putem Completes d.o.o. sustava. Completes d.o.o. sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Te su veze postavljene radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Completes d.o.o.-a. Obzirom da navedene veze ne znače potvrdu sadržaja time Completes d.o.o. niječe bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s Completes d.o.o.-om koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na completes.hr internetske stranice s bilo koje druge internetske stranice. Completes d.o.o. zadržava pravo povući dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj procjeni. Completes d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti povrat ili zamjenu korisnicima koji zatraže povrat nakon isteka roka iskoristivosti ponude ili iz drugih razloga koje Completes d.o.o. smatra neopravdanima.

 

Sudska ništavnost

Ništavost koju nadležni sud pronađe u nekoj od stavaka ovih neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, i preostali dijelovi ovih uvjeta će ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskorisit svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

 

Uobičajeno vrijeme dostave

completes posluje izravno s dobavljačima, čime jamči niske cijene. Uobičajeno vrijeme potrebno za dostavu je 1 do 3 dana, osim u slučajevima spriječenosti zbog više sile ili okolnosti na koje nemamo utjecaj. Vezano za dostavu kupac ima pravo raskinuti ugovor prema čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača.

 

Dobna granica

Korištenje internetske stranice www.completes.hr zabranjeno je osobama mlađim od 18 godina. Completes d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 18. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 18. godina. Kupovinu mogu obavljati samo poslovno sposobne i punoljetne osobe. Ukoliko se sklapa ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe takav ugovor mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Nadalje, djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

 

Tvrtka

Sjedište tvrtke Completes d.o.o. je u Makarskoj, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti suda u Splitu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Splitu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na www.completes.hr smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove uvjete korištenja.